ATT LEVA FÖR ALLAH


Lever ni för Allah eller för er själv. Att leva för Allah. Himlen, jorden och allt mellan dem två. Och den magnifike rymden utan en enda fel. Allahs existens och kraft, kan man se i den minsta levande varelse till dem stora planeterna i rymden. Och dessa som inser denna verkligheten är dem som är sann troende. Och dessa är rädda för Allah, och ordnar upp sina liv efter denna sanningen. i Koranen berättar Allah, syftet med skapelsen med människan. Jag har skapat de osynliga väsendena och människorna enbart för att de skall [känna Mig och] dyrka Mig. Surah Adh-Dhariyat 56. Muslimer är dem som lever upp sina liv efter detta surahs krav. Och dem övriga är dessa som inte är rädda för Allah. Dessa människor ifrågasätter aldrig varför dem är skapade och varför dem existerar. Och försöker ordna sina liv efter sina egna krav och utan att ge en plats för Allah i sina liv. I Koranen bärrattas att en sån liv är helt tomt och värdelös som en byggnad på lös grund och är dömd att kollapsa.

Den som uppför sin byggnad på en grund av gudsfruktan och strävan att vinna Guds välbehag eller den som bygger sitt hus på lös grund, vid randen av ett stup, så att det störtar samman [och drar] honom med sig ned i helvetets eld? Gud vägleder inte de orättfärdiga; Surah At-Tawbah 109.

Och för dem flesta är religion är en samling av regler. Och leva efter religionen är inget för dem och har inget plats för sina liv. Men Muslimer ser religionen som en väg för att kunna behaga Allah. Och som det nämns i Koranen säger dem troende så här.

Säg: "Min bön och all min andakt, mitt liv och min död tillhör Gud, världarnas Herre, Surah Al-An'am 162.


DEVAMINI GÖSTER

Relaterade arbeten